Interiørarkitekt som tenker utenfor boksen

Annet Format AS ville oppgradere sin logo etter 15 år. Interiørarkitekt Trine Hjelle tenker utenfor boksen i sine prosjekter og ville ha en profil som gjenspeilet dette.