TAR DEG TIL NYE HØYDER

ON Property er en leverandør av ERP system til eiendomsforvaltere.

Det var viktig for ON Property å kunne kommunisere fordelene ved sin løsning raskt og enkelt. I og med at produktet inneholder komplett løsning så var utfordringen å kommunisere dette uten å måtte gå ned i detalj. Det er alltid fristende å kunne fortelle om alle store og små fordeler. Det handler om stolthet til eget produkt.

Men vi så det viktigere å vise at vi forstår kundens behov og enkelt og greit kan forklare disse fordelene, og hva disse betyr for kunden. Vi ønsket derfor å bygge kommunikasjonen med enkle budskap som treffer kundene raskt og effektivt, og som skaper interesse nok til å ønske mer informasjon.

Vi valgte derfor å se forbi det tekniske og softwarens fordeler, og heller fokusere på hva som er viktig for kunden. Dette gjorde at vi endte opp med både bildebruk og tekster som fokuserer på å treffe emosjonelt i mye større grad. Det gjorde at vi kunne få en helt annen synlighet.

www.on.no